Wetenschappelijke stage bij de kinder-MDL

Bedrijf
Amsterdam UMC
Type
Stage
Locatie
Amsterdam
Branche / Vakgebied
Medisch
Vereiste taal
Engels, Nederlands

Omschrijving

Amsterdam UMC: wetenschappelijke stage bij de kinder-MDL

Wij zoeken enthousiaste studenten geneeskunde die hun wetenschappelijke stage willen invullen binnen de kinder maag-, darm- en leverziekten. Wij hebben 2 interessante projecten te bieden die beiden gericht zijn op de evaluatie en het verbeteren van de zorg voor kinderen met een inflammatoire darmziekte (IBD).

Project 1: “Het evalueren van infusiereacties bij de toediening van anti-TNF-α medicatie (infliximab)”

Anti-TNF-α medicijnen hebben een belangrijke plaats gekregen bij de behandeling van kinder-IBD: de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Infliximab wordt via het infuus toegediend en hierbij is er een klein risico (circa 4%) op een acute infusiereactie (<4 uur). De richtlijnen in het AMC en VUmc zijn verschillend ten aanzien van infliximab toediening op de dagbehandeling. Er is een verschil in de toedieningstijd van infliximab en in de periode dat patiënt moet blijven om eventuele infusiereacties te observeren.

Graag zouden wij dit beleid gelijk trekken. Echter is niet bekend welk beleid het beste werkt om het risico op infusiereacties te verkleinen en na hoe lang (minuten/uren) deze reacties meestal optreden. Daarom is het belangrijk dat hier onderzoek naar wordt gedaan!

Project 2: “Surveillance scopie bij kinderen met colitis ulcerosa”

Ongeveer 25% van de patiënten met IBD, krijgt deze diagnose al op kinderleeftijd. IBD gaat helaas ook gepaard met een verhoogd risico op het ontstaan van darmkanker. Daarom wordt het aanbevolen om eens in de aantal jaar een surveillance endoscopie te verrichten om maligniteiten op te sporen. Echter is bij kinderen met colitis ulcerosa nog onduidelijk na hoeveel jaar de eerste surveillance scopie plaats moet vinden.

Wij willen evalueren hoe kinderartsen-MDL hiermee om gaan in Nederland. Wat zijn de uitkomsten van surveillance scopieën bij kinderen met colitis ulcerosa? Zouden we aan de hand hiervan aanbevelingen kunnen maken?

Werkzaamheden tijdens wetenschappelijke stage:

Bij beide projecten ga je tijdens je wetenschappelijke stage zelfstandig aan de slag met data te analyseren vanuit de elektronische patiëntendossiers. Je leert hierbij over het opzetten van een database, het uitvoeren van statistische analyses en het schrijven van een verslag met ook grote kans op een publicatie!

Dus in het kort:

Wat bieden wij jou?

  • Nuttige en leerzame stage met kans op publicatie
  • Naast dossieronderzoek, ook helpen bij prospectieve studies waarbij je studiemateriaal verzamelt tijdens endoscopieën en patiënten belt voor follow-up visites

Wat zoeken wij?

  • Masterstudent met interesse voor kindergeneeskunde/MDL
  • Beschikbaar voor 4-6 maanden

Ben je nu enthousiast geworden na het lezen van deze projecten? Stuur dan een e-mail naar Jasmijn Jagt: j.jagt1@amsterdamumc.nl

Back to top

MFVU is mede mogelijk gemaakt door

Ook bijdragen?