WJC

Ook bijdragen?

Graag zou ik met u om tafel gaan om de sponsormogelijkheden binnen onze vereniging te bespreken of om gewoonweg samen te brainstormen. Ik hoop dat wij elkaar binnenkort de hand kunnen schudden en kunnen streven naar een duurzame samenwerking. ​U kunt contact met mij opnemen via sponsorcoordinator@mfvu.nl.

Namens het 67ebestuur der MFVU,

Vriendelijke groet,

Myrthe Laura Biesma
h.t. sponsorcoördinator van het 67ebestuur der MFVU 

Email: sponsorcoordinator@mfvu.nl
Tel: +31 20 4448353 / + 31 6 10207597 
 

Back to top

MFVU is mede mogelijk gemaakt door

Ook bijdragen?