tekst

DOCS

DOCS

Diversiteit. Openheid. Cultuur. Studenten. Dat is waar DOCS zich op focust. Wij zien in hoe belangrijk een oog voor diversiteit, een open blikveld en culturele sensitiviteit is. Wij willen een ontmoetingsplek zijn waar deze competenties centraal staan en worden ontwikkeld. Wij geloven dat het een verrijking is van onze studie, dat het ons tot betere artsen zal maken en dat we daarmee de beste zorg aan alle patiënten kunnen geven.

DOCS is in 2014 opgericht door zes geneeskundestudenten. De studentenpopulatie is dertig nationaliteiten, allerlei sociale klassen, achtergronden, persoonlijkheden en unieke verhalen rijk. DOCS constateert dat van deze diversiteit te weinig gebruik wordt gemaakt en er daarmee kansen worden gemist. Kennis alleen is namelijk volgens DOCS niet genoeg om goede zorg te kunnen leveren, aangezien onze patiëntenpopulatie vanzelfsprekend ook rijk is aan diversiteit. DOCS wil het platform zijn op de Medische Faculteit waar studenten zich bezig kunnen houden met diversiteit binnen en buiten het curriculum, kennis op kunnen doen, verdieping kunnen vinden en hun horizon kunnen verbreden. DOCS ziet diversiteit in de breedste zin van het woord, dus o.a. als culturele diversiteit, gender diversiteit en religieuze diversiteit. Wij willen een waardevolle aanvulling zijn voor de nieuwe leerlijn interculturalisatie van het Vumc en een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van een leerklimaat waarin diversiteit een rijkdom is en daadwerkelijk wordt benut. DOCS wil onlosmakelijk verbonden zijn aan de Geneeskunde opleiding en de ontwikkeling van geneeskunde studenten als professionals en als mensen.

Voor vragen kunt u ons bereiken via docs@mfvu.nl.

Leden

Back to top

MFVU is mede mogelijk gemaakt door

Ook bijdragen?