Nieuws

Onderzoek Online Seksueel Geweld

13 oktober 2022

Voor mijn wetenschappelijke stage (master jaar 6 van geneeskunde) doe ik onderzoek naar Online Seksueel Geweld. ‘Wil jij meehelpen aan het verbeteren van de ondersteuning en/of hulpverlening aan slachtoffers van online seksueel geweld?’ Vul dan deze vragenlijst in (10-15 min).

Waarom?

Deze vragenlijst is onderdeel van het lopende onderzoek ‘Online seksueel geweld: slachtoffers in beeld', door het onderzoeksteam inbeeld _, waarbij QpidoHelpwantedEOKM (Expertisebureau Online Kindermisbruik)Politie eenheid Amsterdam en Gemeente Amsterdam samen onderzoek doen naar slachtoffers van online seksueel geweld met als doel om de hulpverlening te verbeteren.
In 2020 werd 1 op de 6 jongeren van 16-24 jaar slachtoffer van online seksueel geweld (denk hierbij aan het ongewenst doorsturen van seksueel getint beeldmateriaal of afpersing met een financieel of seksueel doel). Ondanks deze grote aantallen, nemen maar weinig slachtoffers contact op met hulpverlening, waardoor zij niet de hulp krijgen die zij nodig hebben. Vul de vragenlijst daarom in en help ons de ondersteuning en/of hulpverlening te verbeteren waardoor slachtoffers wél goed geholpen kunnen worden: https://vuamsterdam.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_1BoPBBMhd5J1rZs?jfefe=new

Alvast bedankt!

********************************************************************************

For my academic internship (master year 6 of medicine), I am conducting research on Online Sexual Violence. Would you like to help improve support for victims of online sexual violence?Then fill out this questionnaire (10-15 min).

Why?
This questionnaire is part of the ongoing research 'Online sexual violence: victims in the picture', by the research team inbeeld _, in which QpidoHelpwantedEOKM (Expertisebureau Online Kindermisbruik)Politie eenheid Amsterdam and Gemeente Amsterdam are researching victims of online sexual violence with the aim of improving support services.
In 2020, (think of unwanted forwarding of sexually tinted images or extortion with a financial or sexual purpose). Despite these large numbers, few victims contact counseling services, which means they do not get the help they need. Please fill in the questionnaire and help us improve the support provided to victims: https://vuamsterdam.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_1BoPBBMhd5J1rZs?jfefe=new
Thank you in advance!

Back to top

MFVU is mede mogelijk gemaakt door

Ook bijdragen?