fso

Facultaire Studenten Organisaties (FSO)

In het Overleg Facultaire Studentenorganisaties (OFSO) zijn alle studentorganisaties aan het VUmc verenigd. De FSO's vergaderen eens in de zes weken op het OFSO. De Studentenraad, Co-Raad VUmc, IFMSA-VUmc, Jaarvertegenwoodigersbestuur, MFVU, de Opleidingscommissie en de student-assessor werken samen om de opleiding verder te helpen en de studenten te vertegenwoordigen bij de opleiding.

Contact gegevens:
Hicham Amziab  is vanaf 1 september 2019 de voorzitter van het OFSO 
FSO VUmc
Van der Boechorststraat 7 – BK-44
Postbus 7057
1081 BT Amsterdam
T: +31 20 444 8402
E: fsogeneeskunde@gmail.com

Back to top

MFVU is mede mogelijk gemaakt door

Ook bijdragen?