x

Het Jaarvertegenwoordigersbestuur

De JVB is een van de studentenorganisaties aan het VUmc  die zich richt op het evalueren van het onderwijs en het inventariseren van klachten op cursussen en tentamens.

Het bestuur bestaat enkel uit studenten welke tevens contact onderhoudt met de onderwijsdirectie, het onderwijsmanagement, de onderwijscoördinatie, examen- en toetsingscommissie en kwaliteitszorg.
Per cursus zijn er twee studenten die zowel het tentamen als het onderwijs van de cursus met de cursuscoördinator evalueren.  Ook bedanken de cursusvertegenwoordigers alle patiënten die tijdens colleges hun verhaal komen vertellen met een bloemetje.

Aan het begin van elk academisch jaar worden de cursusvertegenwoordigers aangesteld. Aanmelden kan via de intekenlijsten die dan circuleren of via de mail: jvb@vumc.nl. Ook voor hertentamens zijn cursusvertegenwoordigers nodig, want zonder deze mensen is er geen evaluatie van het tentamen. 

Daarnaast is het JVB verantwoordelijk voor het verzamelen en afhandelen van alle klachten over het bacheloronderwijs. Studenten kunnen met al hun opmerkingen bij ons terecht. Ons maandelijkse inloopspreekuur is hier uitermate geschikt voor. Het Jaar Vertegenwoordigings bestuur bestaat dit jaar uit:

v.l.n.r. Femke Ramb (CVW-coördinator, B1), Fleur Grandiek (promotie/ICT, B2), Indy Kelderman (CVW-coördinator, B1), Eline Verhagen (secretaris, B3), Emma de Kroon (Penningmeester, B2), Vanessa Saradjzada (vice-voorzitter, B3), Vy Lan Bui (voorzitter, B2) en Rozemarijn de Kruijk (promotie/evaluatie, B3)

Contact gegevens:
Jaar Vertegenwoordigings Bestuur
Faculteit der Geneeskunde, VU medisch centrum 
Kamer BK-42 
Van der Boechorststraat 7 
1081 BT Amsterdam 
020 – 44 48402 
jvb@vumc.nl

Back to top

MFVU is mede mogelijk gemaakt door

Ook bijdragen?