Studentenraad (SR)

De Studentenraad VUmc (SR) is het officiële medezeggenschapsorgaan van geneeskundestudenten aan het VUmc. Dat is wat de SR uniek maakt. De SR heeft verschillende rechten, waardoor zij als SR ook echt iets kunt bereiken. De SR bestaat uit zes studenten met ieder een eigen portefeuille. Zij dragen de mening van de geneeskundestudenten uit, bij alles wat er besloten wordt binnen het onderwijs.

De zes portefeuilles zijn voor het collegejaar 2017-2018 als volgt verdeeld:
Voorzitter: Akash Singh (B2)
Vicevoorzitter: Fadoua Bouhab (M1)
Secretaris: Cilla Verbeek (B2)
Commissaris Externus: Christine Kypis (M1)
Commissaris Alliantie AMC-VUmc: Maarten Kamphuis (M1)
Bachelor coördinator: Hazrat Taniwal (B3)
Master coördinator: Sabrina Doelare (M1)                                

Naast de eigen portefeuilles houdt iedereen zich bezig met algemene en actuele zaken die spelen op het gebied van onderwijs.
Tenslotte houdt de SR zich bezig met de OER, de Onderwijs- en Examenregeling, waarin de rechten van de student staan. Naast alle onderwijskundige zaken vindt de raad het ook belangrijk dat de communicatie en faciliteiten binnen de medische faculteit goed geregeld zijn. Bijvoorbeeld tijdige bekendmaking van de leergroepen en het rooster, genoeg studieplekken en actuele boeken in de klinische bibliotheek, betaalbare kantineprijzen en veilige kluisjes.

Contact gegevens:

Studentenraad VUmc
Van der Boechorststraat 7 - Kamer BK-44
1081 BT AMSTERDAM
T: +31 20 444 8402
E: studentenraad@vumc.nl
W: www.studentenraadvumc.nl

Back to top

MFVU is mede mogelijk gemaakt door

Ook bijdragen?