Studentorschap

Aanmelden kan met de volgende link: https://forms.gle/nA4JCYpg25r1WoXu5

De deadline om je aan te melden is 06-06-2021 23:59 uur!

In samenwerking met de opleiding heeft de MFVU het studentorschap opgericht. Dit is een programma waarin studentoren de aankomende eerstejaars begeleiden in hun eerste semester van de studie geneeskunde. Hiermee willen we hulp bieden aan de eerstejaars om problemen te voorkomen bij de start van hun studie. Het gaat dan bijvoorbeeld om de volgende punten:

  • Het studeren en het volgen van onderwijs, zowel fysiek als online;
  • De overstap van de middelbare school naar de universiteit;
  • Het studentenleven in de breedste zin;
  • Het op jezelf gaan wonen en het zoeken naar een kamer;
  • Het wegwijs maken in de stad Amsterdam.

Zeker door corona kan het lastig zijn om sociale contacten te leggen in het begin van je studietijd. Ook dat willen we verhelpen door middel van het studentorschap.

Daarom worden alle eerstejaars ingedeeld in een groepje van ongeveer 8-12 personen. De groepsgrootte is afhankelijk van het aantal aanmeldingen van studentoren. Gedurende het hele eerste semester is de studentor het aanspreekpunt en begeleider van het studentorgroepje; hier kunnen de eerstejaars studenten dus hun vragen stellen en hun problemen neerleggen.

Opbouw

Het studentorschap bestaat uit verschillende contactmomenten:

  • 9 juli: studentortraining.
  • Week 36: telefonisch contact eerstejaars en aanmaken WhatsApp groep.
  • September: eerste uitje en eerste evaluatiemoment.
  • November: tweede uitje, tussentijds evaluatiemoment en telefonisch contact.
  • Januari: afronding studentorschap en laatste evaluatiemoment.

Studentortraining

Op vrijdag 9 juli starten we met een online studentortraining en kennismaking. De training duurt van 18:30 tot 20:00 uur en is verplicht. Bij de studentortraining wordt er kort verteld wat het studentorschap inhoudt, hoe je problemen bij een student kan signaleren en hoe je hiermee kan omgaan.

Telefonisch contact en WhatsApp groep

In de eerste week van de studie worden alle studenten van het studentorgroepje opgebeld om een kort welkomstpraatje te houden. Later in het semester volgt er telefonisch nog een keer één-op-één contact met de studenten. Ook wordt er door de studentoren een WhatsApp groep aangemaakt waarin actief contact wordt onderhouden met de studenten. Optioneel kunnen er extra zoom-meetings gepland worden.

Studentoruitje

Twee keer in het semester zal er een fysiek uitje gepland worden met het studentorgroepje. Deze uitjes worden georganiseerd door de studentoren en zullen volledig corona-proof zijn. Hiermee wordt de mogelijkheid aangeboden om laagdrempelig sociaal contact op te bouwen met en tussen de studenten. Voor het plannen van het studentoruitje zullen de contactpersonen van het MFVU-bestuur de studentoren ondersteunen.

Evaluatiemomenten

Er zullen drie evaluatiemomenten zijn: na de eerste maand, halverwege het semester en aan het einde van het studentorschap. Tijdens deze momenten is er ruimte om punten te bespreken waar de eerstejaars uit jouw groepje tegenaan lopen. Ook is er ruimte om feedback te geven over het studentorschap. Betrokken partijen die hierin een rol spelen zijn de contactpersonen van de opleiding, de contactpersonen van het MFVU-bestuur en de contactpersonen van Facultaire Studenten Organisaties, zoals de Studentenraad.

Wat krijg je ervoor terug?

Als studentor krijg je een vergoeding en aan het einde van het studentorschap een certificaat voor op je CV. Ook hou je er een gezellige groep studentoren en leuk contact met de eerstejaars aan over!

Voor vragen kan je mailen naar studentor@mfvu.nl.

Back to top

MFVU is mede mogelijk gemaakt door

Ook bijdragen?