Studentorschap

De deadline om je aan te melden is verstreken!

In samenwerking met de opleiding heeft de MFVU het studentorschap opgericht. Dit is een programma waarin studentoren de aankomende eerstejaars begeleiden in hun eerste semester van de studie geneeskunde. Hiermee willen we hulp bieden aan de eerstejaars om problemen te voorkomen bij de start van hun studie. Het gaat dan bijvoorbeeld om de volgende punten:

  • Het studeren en volgen van onderwijs, zowel fysiek als online;
  • De overstap van de middelbare school naar de universiteit;
  • Het studentenleven in de breedste zin;
  • Het op jezelf gaan wonen en het zoeken van een kamer;
  • Het wegwijs maken in de stad Amsterdam.

Zeker door corona kan het lastig zijn om sociale contacten te leggen in het begin van je studietijd. Ook dat willen we verhelpen door middel van het studentorschap.

Daarom worden alle eerstejaars ingedeeld in een groepje van ongeveer 8-12 personen. De groepsgrootte is afhankelijk van het aantal aanmeldingen van studentoren. Gedurende het hele eerste semester is de studentor het aanspreekpunt en begeleider van het studentorgroepje; hier kunnen de eerstejaars studenten dus hun vragen stellen en hun problemen neerleggen.

Opbouw

Het studentorschap bestaat uit verschillende contactmomenten:

  • 22 augustus: studentortraining.
  • Week 36: telefonisch contact eerstejaars en aanmaken WhatsApp groep.
  • September: eerste uitje en eerste evaluatiemoment.
  • November: tweede uitje, tussentijds evaluatiemoment en telefonisch contact.
  • Januari: afronding studentorschap en laatste evaluatiemoment.

Studentortraining

Op 22 augustus starten we met een studentortraining en kennismaking. De training duurt van 15:30 tot 17:00 en is verplicht. Hier wordt kort in een zoom-meeting verteld wat het studentorschap inhoudt en hoe je moet omgaan met bepaalde situaties.

Telefonisch contact en WhatsApp groep

In de eerste week van de studie worden alle studenten van het studentorgroepje opgebeld om een kort welkomstpraatje te houden. Later in het semester volgt er nog een keer telefonisch één-op-één contact met de studenten. Ook wordt er een WhatsApp groep aangemaakt waarin actief contact wordt onderhouden met de studenten. Optioneel kunnen er zoom-meetings gepland worden.

Studentoruitje

Twee keer in het semester zal er fysiek een uitje gepland worden met het studentorgroepje. Deze uitjes zullen georganiseerd worden door de studentoren en zullen volledig corona-proof zijn. Het gaat hier om laagdrempelig sociaal contact opbouwen met en tussen de studenten. Voor het plannen van het studentoruitje zal het MFVU-bestuur de studentoren ondersteunen.

Evaluatiemoment

Er zullen drie evaluatiemomenten zijn: na de eerste maand, halverwege het semester en aan het einde van het studentorschap. Tijdens deze momenten is er ruimte om punten te bespreken waar de eerstejaars uit jouw groepje tegenaan lopen. Ook kan er aangegeven worden wat er verbeterd kan worden aan het studentorschap. Betrokken partijen die hierin een rol spelen zijn contactpersonen van de opleiding, contactpersonen van het MFVU-bestuur en contactpersonen van Facultaire Studenten Organisaties zoals de Studentenraad.

Wat krijg je ervoor terug?

Als studentor krijg je een vergoeding en aan het einde van het studentorschap een erkenning/certificaat voor op je CV. Ook hou je er een gezellige groep studentoren en leuk contact met de eerstejaars aan over!

Voor vragen kan je mailen naar studentor@mfvu.nl.

Back to top

MFVU is mede mogelijk gemaakt door

Ook bijdragen?