fso

Facultaire Studentenorganisaties (FSO)

In het Overleg Facultaire Studentenorganisaties (OFSO) zijn alle studentorganisaties aan het VUmc verenigd. De FSO's vergaderen eens in de zes weken op het OFSO. De Studentenraad VUmc, Co-Raad VU, IFMSA-VUmc, het Jaarvertegenwoodigings Bestuur, MFVU, de Opleidingscommissie en de studentassessor werken samen om de opleiding verder te helpen en de studenten te vertegenwoordigen bij de opleiding.

Contact gegevens:
Dalila Bakali is voorzitter van het OFSO 
FSO VUmc
Van der Boechorststraat 7 – BK-44 (i.v.m. corona momenteel niet in gebruik)
Postbus 7057
1081 BT Amsterdam
T: +31 20 444 8402
E: fsogeneeskunde@gmail.com

Back to top

MFVU is mede mogelijk gemaakt door

Ook bijdragen?