fso

Facultaire Studentenorganisaties (FSO)

In het Overleg Facultaire Studentenorganisaties (OFSO) zijn alle studentenorganisaties aan de VU verenigd. De FSO's vergaderen eens in de zes weken op het OFSO. De Facultaire Studentenraad Geneeskunde VU, Co-Raad VU, IFMSA-VU, het Jaarvertegenwoodigings Bestuur, MFVU, de Opleidingscommissie en de studentassessor werken samen om de opleiding verder te helpen en de studenten te vertegenwoordigen bij de opleiding.

Contact gegevens:
Sofia Rabbanizadah en Eren Kömürcü zijn voorzitter van het OFSO 
FSO VU
Van der Boechorststraat 7 – BK-44 
Postbus 7057
1081 BT Amsterdam
T: +31 20 444 8402
E: fsogeneeskunde@gmail.com

Back to top

MFVU is mede mogelijk gemaakt door

Ook bijdragen?