x

Co-Raad VU

De Co-Raad VU is de belangenbehartiger voor en door masterstudenten van de opleiding Geneeskunde aan de VU. Zij inventariseert klachten, denkt mee aan het verbeteren van het onderwijs en draagt gestructureerde oplossingen aan. De Co-Raad VU heeft op regelmatige basis overleg met coördinatoren van het onderwijs. Tevens fungeert zij als klankbord betreffende onderwijszaken die de master aangaan.

Het draagvlak van de Co-Raad VU wordt gevormd door alle masterstudenten van het VU Amsterdam. De masterfase betreft het 4de tot en met 6de jaar geneeskunde, waarin de wetenschappelijke stage en de coschappen gelopen worden. Middels regelmatige bijeenkomsten met zogenoemde 'co-groep vertegenwoordigers', die worden aangesteld bij elke start van een nieuwe groep coassistenten, blijft zij op de hoogte van zaken die in de master spelen.

Ook heeft de Co-Raad VU regelmatig overleg met de Studentenraad, JVB, MFVU, IFMSA-VU Amsterdam en studentassessor tijdens het Overleg Facultaire Studenten Organisaties (OFSO) om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen op facultair niveau en het bepalen van gemeenschappelijke speerpunten.

Een aantal bestuursleden van de Co-Raad VU is tevens vertegenwoordiger in een landelijke commissie: het Interfacultair Medisch Studentenoverleg (IMS). Hierin zijn de Co-Raad VU bestuursleden van elke faculteit vertegenwoordigd en worden eenmaal per zes weken interfacultaire zaken besproken. Zo wordt de Co-Raad VU op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen op andere universiteiten en op landelijk niveau.

Naast onderwijsgerelateerde zaken houdt de Co-Raad VU zich bezig met het organiseren van masterclasses en evenementen. De onderwerpen betreffen vooral moeilijke of onderbelichte zaken van de masterfase. Voorbeelden hiervan zijn ECG-, radiologie- en antibiotica masterclasses. Het aanbod wordt aangepast op de behoeftes van de coassistenten. Naast deze masterclasses organiseert de Co-Raad VU ook evenementen gericht op loopbaanoriëntatie, waar de 'Speeddate de Specialist' avond een voorbeeld van is. Onderwijskundig wordt jaarlijks de Co-Raad VU 'Jan Heijlmanprijs' uitgereikt voor coschappen en begeleiders die er positief uitspringen. Daarnaast worden op regelmatige basis sociale evenementen georganiseerd ter bevordering van de onderlinge contacten.

Voor vragen over de masterfase kun je altijd contact met ons opnemen! Of neem eens een kijkje op onze website.

Bestuursleden 2024-2
Voorzitter: Alexandra Schakenraad 
Secretaris externus: Max Langerveld
Secretaris internus: Bregje Rijvers
Penningmeester: Anne Jongkind
Masterfunctionaris: Lars Maas
Masterfunctionaris: Sophie Voorhuijzen
Evenementenfunctionaris: Emma Karnbrock
Evenementenfunctionaris: Isa Blommestijn 

Contact
Co-Raad VU
Medische Faculteit, kamer BK-42
Van der Boechorststraat 7
1081 BT Amsterdam
w: www.co-raad.nl
e: bestuur@co-raad.nl

Back to top

MFVU is mede mogelijk gemaakt door

Ook bijdragen?