x

Jaar Vertegenwoordigings Bestuur

De JVB is een van de studentenorganisaties aan het VUmc  die zich richt op het evalueren van het onderwijs en het inventariseren van klachten op cursussen en tentamens.

Het bestuur bestaat enkel uit studenten welke tevens contact onderhoudt met de onderwijsdirectie, het onderwijsmanagement, de onderwijscoördinatie, examen- en toetsingscommissie en kwaliteitszorg.
Per cursus zijn er twee studenten die zowel het tentamen als het onderwijs van de cursus met de cursuscoördinator evalueren.  Ook bedanken de cursusvertegenwoordigers alle patiënten die tijdens colleges hun verhaal komen vertellen met een bloemetje.

Aan het begin van elk academisch jaar worden de cursusvertegenwoordigers aangesteld. Aanmelden kan via de intekenlijsten die dan circuleren of via de mail: jvb@vumc.nl. Ook voor hertentamens zijn cursusvertegenwoordigers nodig, want zonder deze mensen is er geen evaluatie van het tentamen. 

Daarnaast is het JVB verantwoordelijk voor het verzamelen en afhandelen van alle klachten over het bacheloronderwijs. Studenten kunnen met al hun opmerkingen bij ons terecht. Ons maandelijkse inloopspreekuur is hier uitermate geschikt voor. Het Jaar Vertegenwoordigings bestuur bestaat dit jaar uit:

Van boven naar onder, van links naar rechts staan: Anna Sophie Olde Monnikhof (B3, CVW-coördinator), Lara Evers (B2, Penningmeester), Indy Kelderman (B2, Voorzitter), Floor Ekelschot (B1, Promo/ICT), Emma de Kroon (B3, Vice-voorzitter), Sylke van Kempen (B1, CVW-coördinator), Femke Ramb (B2, Promo/Evaluatie), Marijn Schipper (B2, Secretaris)

Contact gegevens:
Jaar Vertegenwoordigings Bestuur
Medische Faculteit, Vrije Universiteit
Kamer BK-42 
Van der Boechorststraat 7 
1081 BT Amsterdam 
020 – 44 48402 
jvb@vumc.nl

Back to top

MFVU is mede mogelijk gemaakt door

Ook bijdragen?