x

Opleidingscommissie (OLC)

De Opleidingscommissie is een adviserend orgaan, dat het onderwijs aan het VUmc beoordeelt en evalueert. Dit doet de commissie aan de hand van de uitkomsten van rapportages, evaluaties en de door de docenten opgestelde verbeterplannen. Tevens brengt de commissie jaarlijks advies uit over de vaststelling en wijziging van de onderwijs en examenregeling (de OER). Daarnaast brengt zij desgevraagd of uit eigen beweging advies uit aan de directeur IOO, programmaleiders en de decaan, respectievelijk Raad van Bestuur, over alle aangelegenheden betreffend het onderwijs. De commissie vergadert eens in de 3-4 weken en bestaat uit de voorzitter (docent), de vice-voorzitter (student) en daarnaast vier docentleden en vier studentleden. Een ambtelijk secretaris vanuit het Instituut voor onderwijs en opleiden ondersteunt de commissie.

Prof. dr. Martin den Heijer, endocrinoloog, voorzitter OLC  
Aimée Lovers, student geneeskunde masterjaar 3, vicevoorzitter OLC  
Mr. Pieter Wytzes, stafmedewerker IOO, ambtelijk secretaris OLC  
Mohamed Badaou, student geneeskunde, bachelorjaar 2  
Anouar Aznou, student geneeskunde, bachelorjaar 3  
Nneka Buzugbe, student geneeskunde, bachelorjaar 3  
Iris Visser, student geneeskunde, masterjaar 2  
Dr. Ina Meenken, oogarts, docentlid  
Dr. Tommy Pattij, neurowetenschapper, docentlid  
Dr. Geert Schenk, neurowetenschapper, docentlid  
Drs. Femke Wassink, huisarts, docentlid  

Contact:

De opleidingscommissie is bereikbaar via opleidingscommissie@vumc.nl.

Back to top

MFVU is mede mogelijk gemaakt door

Ook bijdragen?