x

Opleidingscommissie (OLC)

De Opleidingscommissie is een adviserend orgaan, dat het onderwijs aan het VU Amsterdam beoordeelt en evalueert. Dit doet de commissie aan de hand van de uitkomsten van rapportages, evaluaties en de door de docenten opgestelde verbeterplannen.
Tevens brengt de commissie jaarlijks advies uit over de vaststelling en wijziging van de onderwijs en examenregeling (de OER). Daarnaast brengt zij desgevraagd of uit eigen beweging advies uit aan de directeur IOO, programmaleiders en de decaan, respectievelijk Raad van Bestuur, over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs.
De commissie vergadert eens in de 4 weken en bestaat uit de voorzitter (docent), de vice-voorzitter (student) en daarnaast vier docentleden en vier studentleden. Een ambtelijk secretaris vanuit het Instituut voor Onderwijs en Opleiden ondersteunt de commissie.

Dr. Geert Schenk, neurowetenschapper, voorzitter OLC
Nneka Buzugbe, student geneeskunde, masterjaar 1, vicevoorzitter OLC
Mr. Pieter Wytzes, stafmedewerker IOO, ambtelijk secretaris OLC
Mohamed Badaou, student geneeskunde, bachelorjaar 3
Anouar Aznou, student geneeskunde, masterjaar 1
Zahra Verwer, student geneeskunde, bachelorjaar 3
Iris Visser, student geneeskunde, masterjaar 2
Dr. Ina Meenken, oogarts, docentlid
Dr. Tommy Pattij, neurowetenschapper, docentlid
Drs. Frits Kleinen Hammans, psychiater, docentlid
Drs. Femke Wassink, huisarts, docentlid

Contact:
De opleidingscommissie is bereikbaar via opleidingscommissie@vumc.nl.

Klik hier voor meer informatie!

Back to top

MFVU is mede mogelijk gemaakt door

Ook bijdragen?