Geschiedenis der MFVU

De grachtengooi der MFVU

Iedere januari vindt er een speciaal moment plaats; de wissel-ALV. Dit is het moment waarop het nieuwe bestuur wordt ingeslagen en de penning omgehangen krijgt. De penning is het eremetaal welke gedragen dient te worden tijdens alle officiële bijeenkomsten. De huidige penningen stammen uit het jaar van het 57e bestuur (2008). Zij hebben ervoor gekozen om de speldjes om te vormen naar een penning.

Heeft de MFVU daarvoor dan nooit penningen gehad? Min of meer, het waren namelijk geen penningen maar sigilla. In dit sigillumtijdperk in de jaren ’60-’70 begon de MFVU een linkse politieke switch te maken, waar zij destijds zeer rechts was.  Als afkeer naar alles wat maar rechts was, heeft het bestuur in die tijd besloten om samen met de andere geneeskundevereniging in Amsterdam, de MFAS, alle sigilla symbolisch in de gracht te gooien. In deze tijd werd dit als een radicaal en moedig gebaar beschouwd, maar helaas zijn hierdoor bijna alle sigilla verloren gegaan.

Jaren geleden dook er tijdens het schoonmaken van de grachten een exemplaar op, deze werd herleid naar onze vereniging. Dit exemplaar heeft altijd aan onze bar gehangen. Echter, door de rijke geschiedenis die er aan verbonden is, is er besloten om dit waardevolle sigillum veilig op te bergen in de kluis. Deze ligt hier tot op de dag van vandaag.

Dubbeltjes sparen voor de VU

Waarschijnlijk kan jouw moeder of oma zich nog wel herinneren dat er vroeger bij haar thuis een groen blikken busje op het dressoir stond. In dit busje werden stuivers en dubbeltjes gestopt die van het huishoudgeld overbleven. Je kan het je misschien moeilijk voorstellen, maar aan deze muntjes heeft de VU haar bètafaculteit en Medische Faculteit voor een groot deel te danken. De spaarbusjes zijn een onmiskenbaar erfstuk in de geschiedenis van de VU.

In de jaren dertig kreeg de VU nog geen geld van het rijk en werd zij volledig gefinancieerd door vrijwillige bijdragen van het volk. In 1905 werd er door Koningin Wilhelmina in de onderwijswet besloten dat de VU twee extra faculteiten moest opzetten om in de toekomst volwaardige diploma’s te mogen verstrekken. Tijdens de jubileumfeesten werd er geld ingezameld om deze faculteiten te realiseren. De mannelijke leden van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag hadden geld bij elkaar verzameld, maar helaas bleek een bètafaculteit veel duurder dan de reeds bestaande faculteiten.

Vanaf 1938 groeide zowel het aantal spaarsters als de opbrengst stevig, zelfs tijdens de oorlog. In 1966 legden ruim 115.000 huisvrouwen wekelijks geld apart voor de VU. Er werd altijd gespaard voor doelen die betekenis hebben voor de vrouwen. Zo hebben zij onder andere gespaard voor de kinderpoli, het VUmc en uiteraard de Medische Faculteit.

Helaas is de VVH in 1992 officieel opgeheven. Ondanks dat het netwerk niet meer bestaat, mag er nooit vergeten worden wat voor succes deze organisatie is geweest. In de Hortus is daarom een standbeeld te vinden van een vrouw met haar blikken busje. Dit staat symbool voor alles wat de Vrouwen VU-hulp heeft bereikt.

De informatie komt uit Ad Valvas van 16 september 1999

Almanak commissie 2020/2021

Back to top

MFVU is mede mogelijk gemaakt door

Ook bijdragen?