Inloggen
Wachtwoord vergeten?

Raad van Aanbeveling

De leden van de Raad van Aanbeveling hebben aangegeven achter de doelstellingen van de Medische Faculteitsvereniging VUmc te staan en de activiteiten die zij organiseert.

De MFVU heeft als doel het behartigen van belangen van alle studenten die zijn ingeschreven aan de Faculteit der Geneeskunde van Vrije Universiteit medisch centrum te Amsterdam. De MFVU tracht haar doel onder meer te bereiken door het bevorderen van de contacten tussen studenten onderling, tussen student en docent, door middel van het organiseren van diverse activiteiten en het onderhouden van contacten met zusterverenigingen en andere gelijkgestemde verenigingen.

Raad van Aanbeveling

 
Prof. dr. V. Subramaniam
Rector Magnificus Vrije Universiteit


Prof. dr. G. Croiset
Directeur geneeskundeopleiding VUmc


Prof. dr. H.J. Groenewegen
Hoogleraar anatomie, hoofd afdeling Anatomie en Neurowetenschappen


Prof. dr. W.J. Mooi
Hoogleraar pathologie, patholoog


Prof. dr. Th.A.H. Doreleijers
Hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie en hoogleraar forensische psychiatrie (Universiteit Leiden), kinderpsychiater


Prof. dr. S. Zweegman
Hoogleraar hematologie, internist-hematoloog


Drs. T.A.M. Hekker
arts-microbioloog


Dhr. dr. A. Thijs
Internist


Prof. dr. J. van Horssen
Neurobioloog/histoloog, afdeling Moleculaire Celbiologie en Immunologie